четвъртък, 29 октомври 2009 г.

Мюсюлман демократичен съюз, диалози преди основаването

http://www.kultura.bg/bg/article/view/16115

Няма коментари:

Публикуване на коментар