събота, 30 януари 2021 г.

Вярност

Вълкът потегли – бял и изтощен, в снега кръвта му правеше пътека. Ловецът бавно тръгна подир него и зимата полека ги обгърна. А после чу се вой – от ярост и любов, на гладна, неочаквана вълчица - късметът се обърна в този лов, снегът почервеня от страшна битка. Вълчицата намери своя вълк, подуши го и раните облиза. А някъде далече, в своя дом една жена бе станала вдовица. .

Няма коментари:

Публикуване на коментар