понеделник, 29 май 2017 г.

Когато си самКогато си сам, нищо няма значение.

Дори веселбата сърдечна с приятели свършва
и се разотиват по своите пътища.

Когато си сам, любовта е тъга и спасение.

Но как ли изглеждаше тя, Боже мой,
как ли изглеждаше тя...

Вече няма значение.